Презиме, име оца и име Датум рођ. Место рођ. Статус Датум страд. Место страдања Напомена

ЦИВЉАНЕ (23)

БЈЕЛОБРК ИЛИЈА ВАСО 08-09-1952 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 04-08-1995 ПОЛАЧА ДИРЕК. ЖР.
БЈЕЛОБРК НИКОЛА ДУШAН (ОТАЦ) 20-08-1939 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 02-05-1992 ДОЊЕ КОЛИБЕ ДИРЕК. ЖР.
БЈЕЛОБРК ДУШАН БРАТИСЛАВ (СИН) 23-04-1973 ЗЕМУН ВОЈНИК 02-05-1992 ДОЊЕ КОЛИБЕ ДИРЕК. ЖР.
БЈЕЛОБРК ПРЕДРАГ ЦИВЉАНЕ
ВУЧАК МИЈО ДМИТАР 18-08-1930 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 05-08-1995 УНИШТА ДИРЕК. ЖР.
ВУЧАК ЂУРО 01-01-1935 ЦИВЉАНИ ВОЈНИК 06-02-1994 ВРЛИКА ИНДИР. ЖР.
ВУЧАК ЈОВАН МАРИЈА 01-11-1932 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 05-08-1995 ДИНАРА ДИРЕК. ЖР.
ДРАГИЋ ДУШАН МИЛАН 09-02-1965 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 22-12-1991 СВИЛАЈА ДИРЕК. ЖР.
ЂАКОВИЋ ИЛИЈА МИЛОШ 14-01-1942 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 05-08-1995 КОВАЧИЋ ДИРЕК. ЖР.
ЗЕЛЕНОВИЋ БОЖО ЗОРКА 22-11-1900 КОЉАНИ ЦИВИЛ 04-08-1995 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
ЗЕЛЕНОВИЋ НИКОЛА ЉУБАН 29-06-1943 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 05-08-1995 ЦЕСТА СРБ – МАРТИН БРОД ДИРЕК. ЖР.
ЗЕЛЕНОВИЋ ПЕТАР ДУШАН 08-02-1932 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 06-08-1995 У КОЛОНИ ИНДИР. ЖР.
ЈОЈИЋ СИМО МАРТА 01-01-1930 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 04-08-1995 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
КАНТАР ЦВИТКО БОЖО 01-01-1915 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 05-08-1995 КОВАЧИЋ ДИРЕК. ЖР.
МАЧЕВИЋ МИЛАН ЦВИЈЕТА 07-03-1936 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 25-08-1991 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
МАЧЕВИЋ ЂУРО ЂУРО 21-11-1922 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 25-08-1991 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
НОВОСЕЛАЦ СЛАВКО ДРАГАН 10-04-1969 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 05-08-1995 КОВАЧИЋ ДИРЕК. ЖР.
РОГАЧ МАРКО МИЛЕ 01-01-1926 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 05-08-1995 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
ЦРНОМАРКОВИЋ БОЖО КАТА 12-07-1922 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 04-08-1995 ЦЕТИНА ИНДИРЕК. ЖР.
ЦРНОМАРКОВИЋ МАРИЈА ЦИВЉАНЕ
ЦРНОМАРКОВИЋ БОЖО НИКОЛА 14-09-1914 ЦИВЉАНЕ ЦИВИЛ 05-08-1995 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
ЦРНОМАРКОВИЋ МОМЧИЛО 27-09-1943 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 05-08-1995 ЦИВЉАНЕ ДИРЕК. ЖР.
ШАРАЦ ГОЈКО ИЛИЈА 03-10-1952 ЦИВЉАНЕ ВОЈНИК 05-08-1995 КОВАЧИЋ ДИРЕК. ЖР.

ОТИШИЋ (20)

АРАМБАШИЋ ПИЛИПА МИЛАН 30-11-1952 ОТИШИЋ ВОЈНИК 05-08-1995 КОВАЧИЋ ДИРЕК. ЖР.
БОРКОВИЋ БОЖО ЦВИТА 15-10-1915 ОТИШИЋ ЦИВИЛ 04-08-1995 ОТИШИЋ ИНДИРЕК. ЖР.
БОРКОВИЋ ЛУКА ИЛИЈА 04/03/1950 ОТИШИЋ ВОЈНИК 11-03-1995 РАЧА ИНДИРЕК. ЖР.
БОРКОВИЋ МАРКА МИЛАН 01-01-1938 ОТИШИЋ ЦИВИЛ 01-01-1996 ОТИШИЋ ДИРЕК. ЖР.
БОРКОВИЋ ДУШАНА РАЈКО 11/03/1973 ОТИШИЋ ВОЈНИК 20-09-1991 ПОТРАВЉЕ ДИРЕК. ЖР.
ВУЈАСИН МИЛАН ГОЈКО 15/01/1973 ОТИШИЋ ВОЈНИК 21-06-1992 МИЉЕВАЧКИ ПЛАТО ДИРЕК. ЖР.
ВУЈАСИН ПЕТАР ИЛИЈА 05-08-1954 ОТИШИЋ ВОЈНИК 04-08-1995 РУДОПОЉЕ ДИРЕК. ЖР.
ВУЈАСИН МИЋЕ ЈОВО 01-01-1919 ОТИШИЋ ЦИВИЛ 04-08-1995 КНИН ИНДИРЕК. ЖР.
ГАЈИЋ КРСТАН НИКОЛА 11-12-1921 ОТИШИЋ ЦИВИЛ 16-06-1993 ОТИШИЋ ДИРЕК. ЖР.
ЗАГОРАЦ ДУШАН ДУШАН 15-11-1957 ОТИШИЋ ВОЈНИК 04-08-1995 РУДОПОЉЕ ДИРЕК. ЖР.
ЈОВЧИЋ НИКОЛА ГОЈКО 01-01-1944 ОТИШИЋ ВОЈНИК 24-03-1995 БРЛОГА ДИРЕК. ЖР.
КАТИЋ ИЛИЈЕ АНЂА 20/10/1920 ОТИШИЋ ЦИВИЛ 16-07-1993 ОТИШИЋ ДИРЕК. ЖР.
КРУНИЋ ДАМЈАН БОЖИЦА 01/04/1921 ОТИШИЋ ЦИВИЛ 05-08-1995 ОТИШИЋ ДИРЕК. ЖР.
КРУНИЋ МИЈО ЦВИТА 04-05-1940 ПОДОСОЈЕ ЦИВИЛ 26-04-1996 КНИН ИНДИРЕК. ЖР.
КРУНИЋ КРСТАН ДРАГАН 25-07-1965 ОТИШИЋ МИЛИЦИОНЕР 04-08-1995 КНИН ДИРЕК. ЖР.
СТАНОЈЕВИЋ ДУШКО ОТИШИЋ ЦИВИЛ ИНДИРЕК. ЖР.
СТАНОЈЕВИЋ СВЕТОЗАРА ЗОРАН 25-10-1961 ОТИШИЋ МИЛИЦИОНЕР 30-07-1995 СТРМИЦА ДИРЕК. ЖР.
СТОЈСАВЉЕВИЋ НЕДЕЉКО ОТИШИЋ ЦИВИЛ ИНДИРЕК. ЖР.
УСТИЋ МАРКА МАРКО 23-04-1955 ОТИШИЋ ВОЈНИК 04-08-1995 КНИН ДИРЕК. ЖР.
УСТИЋ ДУШАНА ДУКО ОТИШИЋ ЦИВИЛ 1992 СПЛИТ ИНДИРЕК. ЖР.

ЦЕТИНА (13)

БАРИШИЋ АНКИЦА 01-01-1904 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 05-08-1995 ЦЕТИНА ДИРЕК. ЖР.
БАРИШИЋ КРСТАН ДРАГОСЛАВ 30-12-1971 ЦЕТИНА ВОЈНИК 25-05-1994 ВРЛИКА ИНДИРЕК. ЖР.
БАРИШИЋ БОЖО ЂУРО 25-05-1961 ЦЕТИНА ВОЈНИК 20-09-1991 ХРВАЦЕ ДИРЕК. ЖР.
БАРИШИЋ ДУШАН СЛОБОДАН 06-12-1970 ЦЕТИНА ВОЈНИК 07-06-1995 ЦЕТИНА ДИРЕК. ЖР.
БАРИШИЋ ИЛИЈЕ СТАНА 01-01-1923 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 04-08-1995 КНИН ДИРЕК. ЖР.
ВУКОВИЋ МИЛАН ИЛИЈА 23-01-1962 КНИН ВОЈНИК 04-08-1995 ЦЕТИНА ДИРЕК. ЖР.
ВУКОВИЋ НИКОЛА МАРКО 01-01-1913 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 15-08-1995 ТУРЈАЦИ ИНДИРЕК. ЖР.
ВРАЊЕШ ВАСО ДРАГИША 19-12-1962 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 23-07-1991 ШИБЕНИК ДИРЕК. ЖР.
ГАРГЕНТА ДУШАН ЦЕТИНА
КНЕЖЕВИЋ МАРКО НЕБОЈША 20-03-1971 ЦЕТИНА МИЛИЦИОНЕР 10-02-1993 ПРИДРАГА ДИРЕК. ЖР.
КУРОБАСА СТАНА 01-01-1920 ЦЕТИНА ЦИВИЛ 14-08-1995 ЦЕТИНА ДИРЕК. ЖР.
ПРЕОЧАНИН ИЛИЈА ДУШАН 03-04-1958 ЦЕТИНА ВОЈНИК 05.08.1995 ЦЕТИНА ДИРЕК. ЖР.
ШКРБИЋ ДУШАН ЗДРАВКО 24-11-1967 ЦЕТИНА ВОЈНИК 11-07-1992 ВРБНИК ИНДИРЕК. ЖР.

ШТИКОВО (8)

БУРА САВА НЕДЈЕЉКО 25-08-1963 ШТИКОВО ВОЈНИК 04-08-1995 ШТИКОВО ДИРЕК. ЖР.
БУРА МИЛАН САВО 27-01-1974 ШТИКОВО ВОЈНИК 05-08-1995 ШТИКОВО ДИРЕК. ЖР.
ЕРАКОВИЋ ЈОВАН 11-01-1947 ШТИКОВО ВОЈНИК 05-08-1995 ДРНИШ ДИРЕК. ЖР.
ЕРАКОВИЋ ПЕТАР ЂУРО 23-01-1954 ШТИКОВО ВОЈНИК 04-08-1995 БАЉЦИ ДИРЕК. ЖР.
КНЕЖЕВИЋ ШПИРО ЈОВИЦА 11-02-1968 ШТИКОВО ВОЈНИК 04-08-1995 ШТИКОВО ДИРЕК. ЖР.
НЕНАДИЋ НИКОЛА ЂУРО 25-03-1953 ШТИКОВО ВОЈНИК 05-08-1995 ГОЛУБИЋ ДИРЕК. ЖР.
НЕНАДИЋ МИЛАН ИЛИЈА 01-02-1958 ШТИКОВО ВОЈНИК 13-07-1995 ШТИКОВО ДИРЕК. ЖР.
НЕНАДИЋ САВА КРСТЕ 01-01-1926 ШТИКОВО ЦИВИЛ 01-01-1991 УГЉАН ДИРЕК. ЖР.

КОЉАНЕ (6)

БОКУН НИКОЛА ПЕТАР 27-08-1945 СИЊ ВОЈНИК 05-08-1995 КОВАЧИЋ ДИРЕК. ЖР.
ВУЧЕНОВИЋ ИЛИЈА ИЛИЈА 07-10-1951 КОЉАНЕ ВОЈНИК 25-03-1995 БРАВЧЕВ ДОЛАЦ ДИРЕК. ЖР.
КАТИЋ ДМИТАР МИЛАН 07/01/1933 КОЉАНЕ ЦИВИЛ 11-12-1991 ПАУЛИН ДВОР ДИРЕК. ЖР.
КАТИЋ РАДЕ ВЛАДИМИР КОЉАНЕ ВОЈНИК
МИЛКОВИЋ ДМИТАР МИРКО 13-01-1961 КОЉАНИ ВОЈНИК 05-08-1995 ПОЛАЧА/ПЛИСКОВО ДИРЕК. ЖР.
МИЛКОВИЋ ЂУРО ЈОВАН 24-11-1950 КОЉАНИ ВОЈНИК 05-08-1995 КНИН ДИРЕК. ЖР.

ДАБАР (3)

СТОЈАНАЦ ИЛИЈА МАРКО 30-04-1957 ДАБАР ЦИВИЛ 01-11-1991 ДАБАР ДИРЕК. ЖР.
НЕНАДИЋ НИКОЛА ДАБАР ЦИВИЛ 1992
КОВАЧИЋ КАТА ДАБАР ЦИВИЛ

ЛАКТАЦ (2)

БОРКОВИЋ ЂУРЕ МИЛАН 11/11/1962 ЛАКТАЦ ВОЈНИК 05-05-1995 ЛАКТАЦ ДИРЕК. ЖР.
БОРКОВИЋ ИЛИЈЕ ДРАГО 05/05/1979 ЛАКТАЦ ЦИВИЛ 07-07-1993 ЛАКТАЦ ДИРЕК. ЖР.

БИТЕЛИЋ (2)

БУЛОВИЋ БОЈАН ГОЈКО 01-06-1944 БИТЕЛИЋ ЦИВИЛ 13-06-1992 СПЛИТ ДИРЕК. ЖР.
БУЛОВИЋ РАЈКО 01-01-1961 СИЊ 01-01-1991 СИЊ

ВРЛИКА (2)

БАЛАЋ НИКОЛА НЕНАД 15-07-1954 ВРЛИКА ВОЈНИК 26-01-1992 ПОТРАВЉЕ ИНДИРЕК. ЖР.
ШКРБИЋ БОЖО 01-01-1926 ВРЛИКА ЦИВИЛ 27-08-1991 ВРЛИКА ДИРЕК. ЖР.

КОСОРЕ (2)

АРНАУТ РАДЕ ДРАГАН 28-10-1969 КОСОРЕ ВОЈНИК 16-09-1991 МАЉКОВО ДИРЕК. ЖР.
МИШИНА ЈОВАН НИКОЛА 08-12-1962 КОСОРЕ МИЛИЦИОНЕР 07-01-1992 КНИН ИНДИРЕК. ЖР.

ПОДОСОЈЕ (2)

РАДИША МИРКО МИРКО 02-09-1949 ПОДОСОЈЕ ВОЈНИК 06-08-1995 ПОЛАЧА ДИРЕК. ЖР.
РАДИША ЈОВО МИЛАН 19-12-1963 ПОДОСОЈЕ ВОЈНИК 04-12-1993 ПОДОСОЈЕ ИНДИРЕК. ЖР.

МАОВИЦЕ (2)

КРИЧКОВИЋ БОЖО РАЈКО 02-08-1965 МАОВИЦЕ ВОЈНИК 06-08-1995 БИСКУПИЈА ДИРЕК. ЖР.
МАЉКОВИЋ МИЛАН МИРКО 25-11-1964 МАОВИЦЕ ВОЈНИК 17-09-1994 МАОВИЦЕ ИНДИРЕК. ЖР.