Турнир у балотама

 

Финале турнира у балотама би било половином (субота) Октобра месеца 2018 год. са почетком у 12:00 часова. Играло би се полу-финале и финале у балотама.

Пожељно је да екипе буду по селима а свако село има право на више екипа. Такмичари могу бити људи пореклом из Врличке Крајине.

Пријавјиње екипа ће бити до 01.10.2018 године на меил: kontakt@vrlickakrajina.org.rs

За висину учешћа и награде нам се јавите на дан када буде закључено пријављиање.

Док се буде одржавао Турнир у балотама, одржаваће се и Прво светско првенство у спремању Врличких Уштипака.

Тачну локацију где и дали је потребно имати своје балоте ћемо накнадно преко сајта објавити…