Избори за Вијеће српске националне мањине у граду Врлици одржани су 5 маја 2019, а коначни резултати објављени су 9 маја. Уочљив је изузетно мали одзив бирача јер је, од 142 лица са правом гласа, на изборе изашло свега 26 (изборни резултати у прилогу). Од тада је прошло доста времена, да би се напокон, 16 јула ове године, одржала конститутивна седница Вијећа, на којој су представници врличких Срба одлучили да за председника изаберу Жељка Рађена, а за потпредседника Драгана Радишу.

Из напред наведеног, забрињавају три ствари. Прво, велика незаинтересованост наших сународника да користе своје бирачко право, друго, избегавање жена да се укључе у решавање животних проблема на локалном нивоу (јер је, од 10 изабраних кандидата, само једна припадница лепшег пола), а треће, податак да је десеторици изабраних чланова Вијећа требало више од два месеца да профункционишу тј. да изаберу руководство.

Надамо се да ће, упркос изнетој зебњи, Вијеће српске националне мањине бити на „висини задатка“, па им желимо успех у раду.

https://www.vrlika.hr/index.php/gradska-uprava/item/1237-konstituirajuca-sjednica-vijeca-srpske-nacionalne-manjine-u-gradu-vrlici

h